Welkom bij Kemperman & Partners Windturbine & Solar - Projecten BV Kemperman & Partners Windturbine & Solar - Projecten BV Internationaal
| Taalkeuze |

Welkom bij Kemperman & Partners Windturbine & Solar - Projecten BV

Adviseur en consultant in Wind -en solarenergie

Kemperman & Partners is de ideale partij om u terzijde te staan wanneer u plannen heeft om een windturbine - of solarproject op te zetten. Ook wanneer u al betrokken bent bij een project en onafhankelijk advies kunt gebruiken kunnen wij van dienst zijn. De afgelopen jaren zijn wij betrokken geweest bij de realisatie van vele projecten in binnen- en in buitenland. Behalve in Nederland zijn wij ook betrokken geweest bij projecten in Polen, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Belgie, Italie, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, India, Canada, Verenigde Staten en China.

Kemperman & Partners kenmerkt zich door expertise en onafhankelijkheid. Er bestaat geen enkele binding met andere partijen in de windturbine - of solarwereld. U blijft dus volledig vrij in de keuze van bijvoorbeeld financiers of energieafnemers. Alleen zo is immers een goede begeleiding van u als klant gewaarborgd!

Onze expertise en onafhankelijkheid betekent ook dat wij in staat zijn zin en onzin te onderscheiden waar het gaat om windenergie. Op deze site besteden we extra aandacht aan de argumenten voor en tegen windenergie.

Dienstverlening

Wat kan Kemperman & Partners concreet voor u betekenen? Om u een indruk te geven, volgt hieronder een aantal voorbeelden van werkzaamheden die wij u uit handen kunnen nemen:

Kemperman & Partners is de ideale partij om u terzijde te staan wanneer u plannen heeft om een windturbineproject op te zetten.
 • Assistentie bij het opstellen en vormgeven van beleid.
 • Het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
 • Alle onderhandelingen met overheidsinstanties, belastingdienst, financiers, grondeigenaren, energiebedrijven en windturbineleveranciers.
 • Opstellen van de juridische structuur van het windenergieproject.
 • Opstellen van de fiscale structuur van het windenergieproject.
 • Begeleiding van subsidieaanvragen.
 • Opstellen van begrotingen.
 • Beoordelen van contracten.
 • Het (laten) beoordelen van verschillende merken en typen windturbines.
 • Het verrichten van due dilligence onderzoeken.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van PESP en soortgelijke studies.

Deze opsomming is zeker niet uitputtend; andere werkzaamheden zijn in overleg ook mogelijk.

Meer informatie? Contact.

Copyright © 2007-2013; Kemperman & Partners Projecten B.V. ; Adviseur en Consultant in Wind -en solarenergie

Contactgegevens :

Kemperman & Partners Projecten BV
Kantoor Dronten
Lancasterdreef 71
8251 TJ DRONTEN

Contactpersonen:

mr. G.A. Kemperman

0321-333580
06-42713411

M.J. Thijssen

0485-371448
06-53352741

email : info@Kemperman-projecten.nl

Contactformulier

Zonnepanelen op de grond

Terug naar boven