Kosten en opbrengsten windenergie

Kosten en opbrengsten windenergie

Windmolens waren duur en daarom stimuleerde de overheid door middel van subsidies investeringen in windturbineprojecten. Het feit dat windmolens zo duur waren heeft te maken met een aantal oorzaken. In de eerste plaats stond de ontwikkeling van windmolens eigenlijk nog maar aan het begin. Dat betekent dat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling nog terugverdiend moeten worden. In de tweede plaats is het aantal windmolens dat geplaatst werd nog beperkt. Dat betekent dat schaalvoordelen nog niet gerealiseerd zijn. Eigenlijk is deze ontwikkeling te vergelijken met de kosten van een computer. Deze is in de afgelopen jaren steeds beter geworden en steeds minder gaan kosten.

Tegenwoordig is de prijs van windenergie vergelijkbaar met kolen of gas, met veel lagere installatiekosten per kWh.

Wie overweegt om een (windturbine)park te bouwen heeft te maken met diverse kosten. Het merendeel daarvan bestaat uit de investering en het onderhoud van de turbines, maar ook kosten van grond, aansluiting op het net en dergelijke worden meegenomen. De totale investering wordt op dit moment gesubsidieerd door de overheid. Op termijn verwachten wij dat die subsidies afgebouwd zullen worden, terwijl tegelijkertijd de investeringskosten zullen afnemen.

Kosten en opbrengsten worden altijd tegen elkaar afgewogen. Belangrijk daarbij is de prijs per kWh die door de energiemaatschappijen betaald wordt. Op dit moment subsidieert de overheid ook de opbrengsten. Wij verwachten dat in de komende decennia de energieprijzen zullen toenemen, omdat andere bronnen steeds schaarser worden. Tegelijkertijd zal de facilitering door de overheid dan ook afnemen.

In de projecten waar wij bij zijn betrokken maken we gedetailleerde prognoses van investeringen, kosten en opbrengsten. Uiteindelijk gaat het er om een rendabele investering te realiseren. Meestal gaan we daarbij uit van een periode van 15 tot 20 jaar.

Meer informatie? Contact.

Home