Overlast van windmolens

Overlast van windmolens

Bijna 90% van de Nederlandse bevolking staat positief tegenover windenergie in het algemeen. Tegelijkertijd wordt in de discussie over windenergie vaak naar voren gebracht dat windturbines voor overlast zorgen. In onze begeleiding van projecten besteden we juist hieraan veel aandacht.

Bij plaatsing van windturbines in het landschap gaan we zeer zorgvuldig te werk. Vaak schakelen wij een landschapsarchitect in die nagaat wat de meest optimale opstelling is. We laten daarvan ook realistische foto's monteren zodat direct betrokkenen en omwonenden zich goed een beeld kunnen vormen. Natuurlijk is een verandering in het landschap meestal wennen, maar u moet zich realiseren dat ook de traditionele windturbines in het begin lelijk gevonden werden, terwijl nu de toeristen uit Japan komen om de molens in Kinderdijk te bekijken. Uit een onderzoek van het NIPO blijkt dat driekwart van de mensen vinden dat windinstallaties goed passen binnen de traditie van windmolens en windturbines niet als storend ervaart.

Geluidsoverlast is een veel gehoord bezwaar tegen windenergie. De moderne turbines zijn echter erg stil en ze worden elk jaar stiller. Al in 1996 bleek dat het geluidsniveau van turbinesop 50 meter afstand lager is dan dat van een gewoon gesprek. De meeste projecten die wij ondernemen staan op een flinke afstand van bewoning (minimaal 250 meter en meestal veel meer) en vaak in een buurt waar andere geluidshinder het geluid van de windmolens ver overstijgt (bijv. langs snelwegen).

Storende flikkeringen en slagschaduw vormen een ander vaak gehoord bezwaar. Slagschaduw is de schaduw van de rotorbladen. Uit Deens onderzoek blijkt dat een huis dat op 250 meter van een windturbine staat zo'n vijf uur per jaar last heeft van slagschaduw. Daarbij gaat het om de momenten dat de zon vrij laag staat. Op een afstand van meer dan 300 meter speelt slagschaduw nauwelijks nog een rol. Om hinder te voorkomen worden echter altijd de molens computergestuurd automatisch stilgezet op het moment dat slagschaduw zou kunnen optreden op een woning.

"De draaiende rotorbladen zien rood, het bloed druipt ervan af; tientallen vogels vliegen zich ertegen te pletter." Daarmee schetste Trouw onlangs een schrikbeeld. De feiten zijn anders. Per jaar komen er 2 miljoen vogels om op het asfalt, 1,5 miljoen door de jacht en 1 miljoen door hoogspanningskabels. Het aantal vogels dat door windmolens om het leven komt ligt in de buurt van 10.000!.

Meer informatie? Contact.

Home

Terug naar boven