Voorbeelden buitenlandse windturbine projecten

Voorbeelden buitenlandse windturbine projecten

Hieronder volgen enige voorbeelden van projecten in het buitenland van Kemperman & Partners B.V. waarvan overeenkomsten zijn gesloten:

(Ter verduidelijking 1 MW=1.000.000 W=1000 kW)

Polen

 • Hier hebben wij een aantal overeenkomsten met projecten in verschillende fasen van voorbereiding,o.a een project in de gemeente Zagorow. Het gaat hierbij om een totaal van 456 MW voor de produktie van schone energie. Dit komt overeen met een aantal van 152 windturbine's van 3 MW geinstalleerd vermogen.

  China

 • Het windturbinepark zal gebouwd worden in het noordoosten van PRC. Dit is binnen PRC een van de meest windrijke locaties. Het gaat hier om een aantal gefaseerde projecten met tezamen een capaciteit van 750 MW. Het te realiseren windpark zal op basis van de Vestas V-90 ( 3 MW ) gepland worden.

 • Huitengxile windturbinepark in Chinees Mongolie. Vesterkt de positie van Chayou midden land in Chinees Mongolie (heeft de rijkste windkrachtbron in China) op windkrachtontwikkeling, en geeft de lokale ontwikkeling van de economie een duw in de rug, en beschermt ook de ecologische omgeving. Totale installatie capaciteit kan oplopen tot 3500 MW.

  Canada

 • Op het eiland Prince Edward Island aan de oostkust van Canada zijn wij bezig met een 5-tal projecten. Het gaat hier om ongeveer een totaal van 60 windturbine's van 3 MW. Bij 3 projecten zijn ter plaatse voorbereidende werkzaamheden begonnen.

  Spanje

 • Het windturbinepark zal gebouwd worden in het zuidwesten van Spanje. Dit is in het gedeelte van Spanje een gebied met een goed windprofiel. Er zijn drie verbonden projecten met een capaciteit van 80 MW. Berekeningen zijn gemaakt met 26 Vestas V90-3.0 MW en 1 Vestas V80-2.0 MW.

  Turkije

 • Het project in Turkije heeft een prognose van 30 MW geinstalleerde vermogen.

  Italie

 • Het windturbinepark is gepland op het noordelijke gedeelte van Sicilie. Het ontwikkelde project heeft een capaciteit van 54 MW en wordt misschien uitgebreid naar 62 MW.

  Pakistan

 • Het voorgetelde project is een netgekoppeld windpark van 69 MW bestaande uit 23 windturbine's van elk 3 MW. Deze windturbine's hebben een masthoogte van ongeveer 80 meter.

  Verder is Kemperman & Partners betrokken bij projecten in Frankrijk, Marokko, Griekenland, Belgie, Sri Lanka, India, Afghanistan, Verenigde Staten.

  Meer informatie? Contact.

 • Home

  Terug naar boven