Het rendement van windenergie

Het rendement van windenergie

Het vermogen van windturbines wordt meestal uitgedrukt in het vermogen per uur onder optimale omstandigheden. Het maximale vermogen van windturbines is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt doordat de grootte is toegenomen, maar vooral ook door technologische verbeteringen. Inmiddels worden turbines geplaatst met een maximaal vermogen van 3000 kW (3,0 MW) en meer.

Het maximale vermogen geeft echter weinig informatie over de productie van een windturbine over een heel jaar genomen. Belangrijk is een goede voorspelling te doen van de windsnelheden op een bepaalde plek en ook te weten hoeveel tijd een turbine niet werkt in verband met onderhoud en dergelijke. Inmiddels is het in Nederland goed mogelijk vooraf betrouwbare voorspellingen te doen over de windsnelheid. Hier besteden wij veel aandacht aan, omdat dit de basis is voor een verantwoorde investeringsbeslissing.

Een windturbine met een maximaal vermogen van 2 MW (2000 kW) en een ashoogte van 70 meter heeft bij een gemiddelde windsnelheid van 7 m/s (laagland West/Midden Nederland) een opbrengst over een heel jaar wordt dan ruim 5.500.000 kWh , voldoende voor het electriciteitsverbruik van ruim 1600 gezinnen. Als diezelfde turbine op een andere plaats wordt gezet kan dit rendement hoger of lager zijn. Het onderstaande overzicht is realistisch bij de hiervoor genoemde turbine.

Windsnelheid -- opbrengst in kWh/jaar

5 m/s ----------- 2.400.000

6 m/s ----------- 3.900.000

7 m/s ----------- 5.500.000

8 m/s ----------- 7.200.000

Soms is plaatsing van windturbines bij een laag windrendement te overwegen, omdat bijvoorbeeld de investeringskosten laag zijn. Aan de andere kant is plaatsing bij een hoog windrendement soms af te raden (bijv. in zee), omdat de investeringskosten te hoog zijn en het totaal dus onrendabel wordt (zie ook kosten en opbrengsten).

Meer informatie? Contact.

Home

Terug naar boven